Våra noveller kan du nå från både 08-nummer och betalnummer.

 

08-nummer:

08-nummer faktureras med en separat faktura till din hemadress.

Samtalskostnaden är 15:80 kr per minut och minsta debitering per samtal är 5 minuter.

I övrigt gäller samma tillvägagångssätt och bestämmelser som för Nattens Änglar.

0939-nummer:

Kostnad för betalnummer kommer på din telefonräkning.

Samtalskostnaden är 19,90 kr per minut och har ingen minimidebitering.

 

 

noveller